JUBILEUSZ 25-LECIA KLUBU ZKP ŁEBNO

W dniu 27 stycznia bieżącego roku Klub Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Łebnie obchodził 25. rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15:30 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Na jubileuszową uroczystość przybyli: prof. Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud, Ireneusz Czarnowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szemud, Zenon Hewelt – Prezes Oddziału ZKP Szemud, Łukasz Kwidziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebnie, Sabina Bieszk – Prezes Klubu ZKP Koleczkowo, Eugeniusz Walkusz – Prezes Klubu ZKP Dobrzewino – Karczemki, Alfred Cylkowski – z Klubu ZKP Warzno, członkowie naszego Klubu, Rada Sołecka Łebna, sympatycy Klubu i mieszkańcy Łebna.

Po wprowadzeniu sztandarów: ZKP Oddziału Szemud i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łebnie rozpoczęła się msza, którą wspólnie celebrowali ks. kanonik Mieczysław Guzmann – proboszcz naszej parafii i ks. dr Daniel Knapiński, który wygłosił Słowo Boże w języku kaszubskim. W trakcie mszy lekcję po kaszubsku czytał Roman Chustak, a modlitwę wiernych – Arkadiusz Czoska. W orszaku ofiarnym, w pięknych strojach kaszubskich wystąpili członkowie naszego Klubu: Ewa i Dariusz Tiszerowie oraz Dorota i Tadeusz Miotkowie. Przekazali na ręce odprawiających mszę księży ornat zakupiony ze składek naszych członków ZKP oraz kwiaty i bochen chleba upieczonego zgodnie z kaszubską tradycją.

Po mszy wszyscy udali się do sali mieszczącej się w Łebnie. Przy wejściu każdy uczestnik spotkania otrzymał z rąk naszych klubowych koleżanek, Ewy i Doroty, pamiątkową  przypinkę. Gdy wszyscy goście zajęli swoje miejsca, przybyłych powitał prezes naszego Klubu – Zbigniew Fitas i polecił wprowadzenie pocztu sztandarowego ZKP Oddziału Szemud. Odśpiewano hymny: polski i kaszubski. W związku ze śmiercią p. Tadeusza Wieckiego, który był jednym z założycieli Klubu ZKP Łebno, prezes poprosił wszystkich zebranych o uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy.

Następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łebnie, pod kierunkiem Anny Waldowskiej. Prezes podziękował dzieciom za pokaz, wręczając im dyplomy i skromne podarunki. Potem przedstawił w kilku zdaniach historię i dokonania Klubu od 1992 do 2017 roku. Aby podziękować założycielom, prezes poprosił prof. Edmunda Wittbrodta o wręczenie statuetek i medali Leszkowi Grzenia i Alfonsowi Miłosz. Prezes podziękował również profesorowi za przybycie na naszą uroczystość, wręczając obraz olejny z kaszubskim pejzażem.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym członkom Klubu pamiątkowych medali, dyplomów i książek, które otrzymali z rąk profesora Edmunda Wittbrodta i prezesa naszego Klubu. Wyróżnieni zostali: Janina Baranowska-Krauza, Stanisław Belgrau, Maria Chustak, Roman Chustak, Sylwia Czoska, Arkadiusz Czoska, Zenon Gołąbek, Joanna Gołąbek, ks. kan. Mieczysław Guzmann, Łukasz Kwidziński, Dorota Miotk, Henryk Pelcer, Władysław Sikora, Ewa Tiszer, Renata Walkowiak, Leszek Walkowiak.

Wójt Gminy Ryszard Kalkowski wręczył statuetkę i medal 25- lecia ZKP Łebno Radzie Sołeckiej Łebna oraz medale i dyplomy przybyłym Prezesom Klubów ZKP z Oddziału Szemud. Prezes Klubu ZKP Łebno podziękował Wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu za pomoc i wsparcie w organizacji obchodów 25. jubileuszu, wręczając pamiątkowy ryngraf i medal

Medale i dyplomy z rąk Prezesa ZKP Oddziału Szemud – Zenona Hewelta otrzymali również pozostali członkowie naszego Klubu: Anita Bergman, Antoni Cyman, Irena Czoska, Stanisław Czoska, Mirosława Dering, Urszula Gruba, Halina Grzenia, Krystyna Konkol, Mirosław Konkol, Kazimierz Krauza, Jadwiga Kuczkowska, Alfons Kurr, Małgorzata Labuda, Lucyna Mateńko, Ryszard Mikołajczyk, Halina Miotk, Tadeusz Miotk, Czesław Miotk, Patryk Sandomierski, Sabina Scheibe, Dariusz Tiszer, Anna Waldowska, Wojciech Wilczewski.  Dziękując Druhowi Zenonowi Heweltowi za wsparcie, prezes Zbigniew Fitas wręczył mu pamiątkowy ryngraf i medal.

Po tej części uroczystości zaproszeni goście złożyli na ręce naszego prezesa kwiaty, dyplomy i drobne upominki. Na szczególną uwagę zasługuje prezent od Alfreda Cylkowskiego, który ofiarował naszemu Klubowi własnoręcznie wykonany z ziaren rzepaku
i kaszy jaglanej obraz Gryfa Kaszubskiego.

Ostatnim punktem programu było wręczenie legitymacji czterem nowym członkom naszego Klubu przez Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego prof. Edmunda Wittbrodta. Przypieczętowaniem wstąpienia nowych członków do ZKP było zażycie tabaki.

Po części oficjalnej nastąpiło wyprowadzenie sztandaru, a na salę wjechał piękny tort z akcentami kaszubskimi i fajerwerkami. Była to niespodzianka, którą przygotowali              dla wszystkich obecnych właściciele sali, Pani Justyna i Pan Leszek. W trakcie konsumpcji gościom przygrywał Zespół „Koleczkowianie” pod kierunkiem Tadeusza Dargacza, na ręce którego podziękowanie i pamiątkowy medal wręczył prezes Zbigniew Fitas. Podziękował również właścicielom sali, przekazując dyplom i medale oraz kwiaty dla Pani Justyny, która tego dnia obchodziła swoje urodziny. Zebrani zaśpiewali, a „Koleczkowianie” zagrali jubilatce tradycyjne 100 lat.

Na tym zakończono oficjalną uroczystość 25 – lecia Klubu ZKP Łebno. Po krótkiej przerwie o godzinie 19:00 rozpoczęła się część bardziej rozrywkowa, czyli zabawa taneczna. Przy bardzo dobrej i skocznej muzyce, stołach zastawionych domowym i bardzo smacznym jedzeniem wszyscy bawili się wyśmienicie do białego rana.

Zarząd Klubu ZKP Łebno serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania uroczystości, a także gościom i członkom ZKP za przybycie i wspólne świętowanie naszego jubileuszu.

IMG_3715IMG_3720IMG_3721IMG_3725IMG_3742IMG_3744IMG_3746 IMG_3776 IMG_3781

IMG_3785 IMG_3824 IMG_3916 IMG_3920 IMG_3926 IMG_3936 IMG_3943 IMG_3960 IMG_3974 IMG_3977 IMG_3987 IMG_4011 IMG_4016 IMG_4018 IMG_4021 IMG_4041IMG_4047 IMG_4058 IMG_4070 IMG_4078 IMG_4082 IMG_4123 IMG_4146 IMG_4152 IMG_4167IMG_4173 IMG_4180 IMG_4192 IMG_4205 IMG_4212 IMG_4226 IMG_4237 IMG_4239 IMG_4257 IMG_4289 IMG_4293 IMG_4295 IMG_4300 IMG_4488 IMG_4490 IMG_4501

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CZŁONKOWIE ZKP ŁEBNO

Opublikowano Bez kategorii | 4 komentarze